Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny dr hab. n. med. Katarzyna Barczak z siedzibą przy ul. Hubala 2/5 w Szczecinie, 71-298;
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 1318) oraz art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. NFZ, ZUS, PFRON) oraz podmioty świadczące usługi niezbędnej do funkcjonowania gabinetu (np. firmy teleinformatyczne, rachunkowo-podatkowe, personel gabinetu);
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat;
5. posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie;
7. w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych przysługują Pani/Panu środki ochrony prawnej;
8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa (w przypadku świadczenia usług medycznych) lub umowne (za zgodą, w przypadku świadczenia innego rodzaju usług). W ostatnim przypadku nie podanie danych osobowych uniemożliwi realizację świadczenia.
9. Z dniem 14.11.2019 roku wprowadza się monitoring wizyjny w poczekalnie 24/dobę oraz w gabinecie lekarskim poza godzinami pracy gabinetu. Celem wprowadzenia monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników oraz ochrona mienia pracodawcy.

Facebook

Realizując obowiązek informacyjny, informujemy, że stronę (Gabinet Stomatologiczny dr hab.n. med. Katarzyna Barczak) na portalu społecznościowym Facebook obsługuje podmiot leczniczy prowadzony przez Katarzynę Barczak Strona na portalu Facebook ma charakter informacyjny.

Administratorzy Państwa danych zebranych za pomocą Facebooka

Współadministratorami Państwa danych są podmiot leczniczy Gabinet Stomatologiczny Katarzyna Barczak (dalej “My” lub “nas”) i portal Facebook, z którym zawarli państwo umowę podczas zakładania konta. Współadministratorzy dbają o prawidłowe obchodzenie się danymi swoich użytkowników.

Mogą się Państwo z nami skontaktować pisemnie pod adresem ul. Złotowska 86, 71-793 Szczecin, Sosabowskiego 18/1a, 71-211 Szczecin lub drogą mailową wysyłając wiadomość na adres: barczakstomatologia@vp.pl  lub dzwoniąc pod numer: 733-536-436, 732-536 436.

Politykę prywatności oraz wszelkie inne zasady dotyczące przetwarzania danych przez portal Facebook, a także informacje kontaktowe mogą Państwo znaleźć pod adresem: LINK

Państwa dane zebrane za pomocą Facebooka

Dane do których mamy dostęp wynikają z normalnego użytkowania przez Państwa portalu Facebook. Za pomocą narzędzi przygotowanych dla administratorów stron na Facebooku (Page Insights), uzyskujemy dostęp do statystyk odwiedzin naszej strony. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo pod adresem: LINK

W momencie gdy Państwo lubią/obserwują naszą stronę na Facebooku lub angażują się w dyskusję w komentarzach pod naszymi postami uzyskujemy dostęp do Państwa publicznych profili i informacji w nich zawartych (imię, nazwisko, zdjęcie profilowe).

Przetwarzamy Państwa dane w celach:

Podczas korzystania z Facebooka Państwa dane są przetwarzane automatycznie. Facebook umożliwia nam wykorzystywanie przetworzonych danych w celach marketingowych (posty sponsorowane).

Gromadzenie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, który zezwala na przetwarzanie danych wynikające z prawnie uzasadnionych interesów czym jest odpowiadanie na Państwa wiadomości i komentarze, informowanie o naszych usługach oraz analiza danych statystycznych związana z obsługą strony Gabinet Stomatologiczny na Facebooku.

Podawanie Państwa danych nie jest obowiązkowe, muszą jednak Państwo pamiętać, że decydując się na jakąkolwiek akcję związaną z naszą stroną (polubienie, obserwacja, współdzielenie postu, komentarz) uzyskujemy dostęp do Państwa profilu z racji architektury i zasad portalu Facebook.

Państwa prawa odnośnie danych osobowych zebranych za pomocą Facebooka

Mają Państwo prawo do:

Aby uniknąć przetwarzania Państwa danych osobowych, należy przestać lubić/obserwować stronę Gabinet Stomatologiczny na portalu Facebook i usunąć wszelkie komentarze, reakcje i polubienia pod jej postami lub usunąć konto Facebook.

W celu skorzystania z przysługujących Państwu praw, zapraszamy do kontaktu z nami. Dane kontaktowe podmiotu leczniczego obsługującego stronę Gabinet Stomatologiczny zostały podane na początku tego dokumentu.

Zmiany w tym dokumencie

Wszelkie informacje odnośnie danych zebranych i przetworzonych za pomocą Facebooka są zawarte w tym dokumencie. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tego dokumentu w każdym momencie i bez uprzedniego informowania o tym fakcie. Zmiany zostaną tutaj opublikowane.

 

Google+
Facebook