Katarzyna Barczak

dr hab. n. med, prof. PUM

Katarzyna Barczak, urodzona 28.01.1981 r. w Żarach. W 2006 r. ukończyła z wyróżnieniem studia medyczne na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Od 2007 r. jest pracownikiem naukowym w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją PUM, obecnie na stanowisku adiunkta. Pracę doktorską obroniła w czerwcu 2010 roku. Specjalizację z zakresu Stomatologii Zachowawczej z Endodoncją uzyskała w kwietniu 2011 roku. W 2015 roku ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dydaktyka medyczna. Opiekun rezydentów odbywających specjalizację z zakresu stomatologia zachowawcza z endodoncją w UKS PUM w Szczecinie. Prowadzi działalność naukową, dydaktyczną oraz leczniczą. Jest autorką i współautorką publikacji, w tym w czasopismach umieszczonych na Liście Filadelfijskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują głównie: problemy z zakresu zdrowia jamy ustnej w powiązaniu z chorobami ogólnoustrojowymi oraz innowacyjne metody leczenia w zakresie stomatologii rekonstrukcyjnej oraz w endodoncji. Jako nauczyciel akademicki prowadzi ćwiczenia i seminaria ze studentami III, IV i V roku z przedmiotu Stomatologia Zachowawcza z Endodoncją . Obecnie w trakcie dalszego rozwoju naukowego Dorobek naukowy https://bibliografia.pum.edu.pl/cgi-bin/expertus.cgi
Prywatnie mama Macieja i Hanny.

//endodonta.szczecin.pl/wp-content/uploads/2023/10/Katarzyna-Barczak-scaled-1.jpg
Facebook